Instytut Pamięci Narodowej

Polish Months

December 1981

Bernard Łyskawa

51 years old

Opcje strony