Polish months

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mon/all-events/december-1981/silent-witnesses/6524,Mieczyslaw-Pozniak.html
2022-08-19, 17:17

Mieczysław Poźniak

26 years old

Opcje strony