Polish months

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mon/all-events/december-1981/silent-witnesses/6554,Andrzej-Trajkowski.html
2022-08-19, 15:37

Andrzej Trajkowski

32 years old

Opcje strony