Instytut Pamięci Narodowej

Polish Months

December 1981

Bogdan Włosik

20 years old

Opcje strony