Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Mapa miejsc internowania

Ośrodki internowania (w granicach współczesnych państw) są powiązane z Bazą Internowanych. Lista miejsc na podstawie Encyklopedii Solidarności (z uzupełnieniami). Jednostki wojskowe - obozy specjalne dla poborowych i rezerwistów zostały oznaczone kolorem zielonym.

 


Legenda:

 

Lista miejsc internowania: