Polskie Miesiące


Styczeń 1947

Wyszukiwarka

Modelewski Kazimierz

Modelewski Kazimierz s. Józefa, ur. 22 X 1923 r. w Sochaczewie

Przebieg służby:

15 IV 1945 r. – referent PUBP w Żninie;
5 VIII 1946 r. – kurs w Centrum Wyszkolenia MBP w Łodzi;
20 IV 1947 r. – p.o. szefa PUBP w Turku;
15 II 1949 r. – szef PUBP w Kaliszu;
1 X 1952 r. – zastępca naczelnika Wydziału III WUBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału IV WUds.BP w Poznaniu;
18 XI 1956 r. – naczelnik Wydziału III KW MO w Poznaniu;
1 VIII 1959 r. – I zastępca komendanta ds. SB KW MO w Białymstoku;
1 II 1972 r. – I zastępca komendanta ds. SB KW MO w Opolu;
1 VI 1975 r. – Komendant Wojewódzki MO w Jeleniej Górze;
31 V 1981 r. – zwolniony ze służby.

Awanse:

11 II 1947 r. – chorąży;
31 XII 1948 r. – podporucznik;
18 VII 1949 r. – porucznik;
22 VII 1952 r. – kapitan;
18 VII 1956 r. – major;
16 II 1957 r. – major MO;
2 VII 1959 r. – podpułkownik;
29 VI 1963 r. – pułkownik.

Opcje strony