Polskie Miesiące


Styczeń 1947

Wyszukiwarka

Płonka Witold

Płonka Witold s. Wiktora, ur. 7 XI 1920 r. w Poznaniu

Przebieg służby:

15 X 1945 r. – młodszy referent WUBP w Poznaniu;
18 IV 1946 r. – referent personalny aparatu powiatowego Sekcji I Wydziału Personalnego WUBP w Poznaniu;
14 VI 1948 r. – referent Sekcji 2 Wydziału Personalnego WUBP w Poznaniu;
21 II 1949 r. – starszy referent i p.o. kierownika Sekcji 2 Wydziału Personalnego WUBP w Poznaniu;
10 III 1950 r. – kierownik Sekcji II Wydziału Personalnego WUBP w Poznaniu;
1 V 1951 r. – zastępca naczelnika Wydziału Personalnego WUBP w Poznaniu;
15 II 1953 r. – naczelnik Wydziału Kadr WUBP w Białymstoku;
31 XII 1954 r. – do dyspozycji kierownika WUds.BP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału X WUdsBP w Poznaniu;
31 XII 1956 r. – zwolniony ze służby.

Awanse:

10 VII 1947 r. – chorąży;
18 VII 1949 r. – podporucznik;
24 XII 1950 r. – porucznik;
21 VII 1954 r. – kapitan.

Opcje strony