Polskie Miesiące


Styczeń 1947

Wyszukiwarka

Ryba Daniel

Ryba Daniel s. Mariana (Mojżesza), ur. 15 III 1914 r. w Radomiu

Przebieg służby:

25 X 1944 r. – cenzor Wydziału Cenzury Wojskowej przy MBP;
20 II 1945 r. – starszy cenzor Wydziału Cenzury Wojskowej przy MBP;
21 VII 1945 r. – inspektor Wydziału Cenzury Wojskowej przy MBP;
17 XI 1945 r. – do dyspozycji WUBP w Poznaniu;
? ? 1945 r. - referent personalny aparatu wojewódzkiego WUBP w Poznaniu;
? ? ? - starszy referent i p.o. kierownika Sekcji I Wydziału Personalnego WUBP w Poznaniu;
22 XII 1946 r. – Szef PUBP w Czarnkowie;
15 II 1950 r. – Szef PUBP w Lesznie;
1 VII 1953 r. – zastępca naczelnika Wydziału II WUBP w Poznaniu;
15 XI 1954 r. – p.o. naczelnika Wydziału II WUBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału IX WUds.BP w Poznaniu;
30 I 1957 r. – zwolniony ze służby.

Awanse:

16 XI 1945 r. – chorąży;
5 XI 1946 r. – podporucznik;
16 VII 1948 r. – porucznik;
18 VII 1949 – kapitan.

Opcje strony