Polskie Miesiące


Styczeń 1947

Wyszukiwarka

Wiórkowski Stanisław

Wiórkowski Stanisław s. Wincentego, ur. 4 V 1918 r. w Żurominie pow. Sierpc

Przebieg służby:

8 II 1946 r. – starszy referent PUBP w Mławie;
18 IV 1946 r. – zastępca szefa PUBP w Mławie;
7 II 1947 r. – do dyspozycji szefa WUBP w Warszawie;
15 III 1947 r. – starszy referent PUBP w Ostrołęce;
15 XI 1947 r. – do dyspozycji szefa WUBP w Krakowie;
15 XI 1947 r. – starszy referent w Kierownictwie PUBP w Krakowie;
23 VII 1949 r. – zastępca szefa PUBP w Krakowie;
4 VI 1951 r. – kierownik Katedry Operacyjnej Szkoły Międzywojewódzkiej przy WUBP w Krakowie;
30 IX 1952 r. – kierownik Katedry Operacyjnej Szkoły Międzywojewódzkiej przy WUBP w Poznaniu;
15 III 1954 r. – do dyspozycji Departamentu Kadr MBP;
1 X 1954 r. – zastępca i p.o. naczelnika Wydziału „A” WUBP w Poznaniu;
1 IV 1955 r. – naczelnik Wydziału „B” WUds.BP w Poznaniu;

31 I 1957 r. – zwolniony ze służby.

Awanse:

20 XII 1946 r. – chorąży;
31 XII 1948 r. – podporucznik;
? - porucznik;
20 VII 1955 r. – kapitan.

Opcje strony