Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1989

Polska

Polacy wielokrotnie przeciwstawiali się komunizmowi. Masowe protesty z lat 1956, 1968, 1970 i 1976 nie przynosiły jednak rezultatu, poza taktycznymi ustępstwami kolejnych liderów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Opór społeczeństwa sprawił jednak, że Polsce jako jedynym kraju bloku sowieckiego nie udało się skolektywizować rolnictwa, a Kościół katolicki zachował niezależność.

Węgry

Punktem zwrotnym w powojennej historii Węgier była rewolucja, która rozpoczęła się 23 X 1956 r. W przeciągu kilku dni przywrócono wówczas demokrację, rząd kierowany przez Imre Nagya wystąpił z Układu Warszawskiego. Nadzieje stłumiła druga interwencja Armii Sowieckiej, rozpoczęta 4 listopada.

Niemiecka Republika Demokratyczna

Niemiecka Republika Demokratyczna, od czasu budowy muru berlińskiego w 1961 roku, należała do grona najbardziej stabilnych spośród wschodnioeuropejskich dyktatur.

Czechosłowacja

Czechosłowacja pod koniec lat 80. znajdowała się wciąż w cieniu wydarzeń 1968 roku. Wielkie nadzieje Praskiej Wiosny zdławiły czołgi państw Układu Warszawskiego.

Bułgaria

Bułgarski dyktator, Todor Żiwkow, sprawował funkcję generalnego sekretarza Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej nieprzerwanie od 1954 r. Po kilku latach były to już rządy niepodzielne, Żiwkow umiejętnie dostosowywał się do zmian kursu politycznego na Kremlu.

Rumunia

Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae Ceauşescu wyburzono kilka dzielnic Bukaresztu, by wznieść monumentalne gmachy publiczne (części z nich do dziś nie ukończono).

Opcje strony