Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Wniosek dot. proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej i uzupełnienia sprzętu specjalnego

wynikających z analizy wydarzeń grudniowych na teremie miasta Gdyni

Opcje strony