Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Notatka z dnia 19 marca 1971 r.

w sprawie uwag krytycznych zgłoszonych pod adresem organów MO w czasie spotkania w Gdańskiej Stoczni Remontowej

Opcje strony