Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Stenogram rozmów telefonicznych prowadzonych w dniu 17 grudnia 1970 r.

z głównych aparatów sieci rządowej zainstalowanych u Kierownika Sztabu MSW

Opcje strony