Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Użycie wojsk w wydarzeniach grudniowych 1970 r.

Kopia akt z Centralnego Archiwum Wojskowego

Opcje strony