Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Informacja Prokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku o aktualnym stanie i perspektywach

postępowań przygotowawczych wszczętych w związku z wydarzeniami grudniowymi 1970 roku w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. Stan na dzień 27 stycznia 1971 r.

Opcje strony