Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Informacja Prokuratora Wojewódzkiego w Szczecinie o aktualnym stanie i perspektywach

postępowań przygotowawczych wszczętych w związku z zajściami w dniach 17 i 18 grudnia 1970 r. (stan na dzień 27 stycznia 1971 r.)

Opcje strony