Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Notatka służbowa dot. przebiegu wydarzeń na terenie Słupska w dniach 16-17 grudnia 1970 r.

sporządzona przez Prokuratora Powiatowego w Słupsku

Opcje strony