Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Wskazówki Prokuratury Generalnej z dnia 4 stycznia 1971 r.

dot. postępowań przygotowawczych wobec osób zatrzymanych w grudniu 1970 r.

Opcje strony