Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Odpis listu Władysława Gomułki do VII Plenum KC PZPR na ręce Edwarda Gierka z dnia 6 lutego 1971 r.

Opcje strony