Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

17 XII 1970 r. (czwartek)

 • 00:00 – Gdynia: do Stoczni im. Komuny Paryskiej wkraczają oddziały wojskowe.
 • 00:25 – Elbląg: funkcjonariusze MO z Piaseczna powracają z miasta meldując o przywróceniu porządku.
 • 01:00 – Gdańsk: przewodniczący Prezydium WRN Tadeusz Bejm uruchamia komunikację autobusową i wprowadza dodatkowe pociągi, które mają rozwieźć stoczniowców do miejsc zamieszkania.
 • 02:00 – Szczecin: na terenie Stoczni Szczecińskiej im Warskiego pojawiają się hasła wzywające do strajku.
 • 02:30 – Gdańsk: Rada Delegatów Stoczni Gdańskiej im. Lenina ogłasza zakończenie strajku okupacyjnego.
 • 04:30 – Gdynia: na stację SKM Gdynia Stocznia wjeżdżają pierwsze pociągi.
 • 05:00 – Gdańsk: ostatni pracownicy Stoczni Gdańskiej im. Lenina opuszczają zakład.
 • 05:15 – Gdynia: na skrzyżowaniu ulic Polskiej, Czechosłowackiej i Marchlewskiego wojskowy gigantofon nadaje komunikat o zawieszeniu pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej do odwołania. Dowódca ochrony stoczni i portu apeluje o powrót do domów. Pociągi SKM ciągle przywożą nowe grupy.
 • 05:30 – Gdańsk: część stoczniowców udaje się do Stoczni Gdańskiej im. Lenina do pracy, nie zostają wpuszczeni przez wartowników.
 • 05:30 – Gdynia: na stacji SKM Gdynia Stocznia gromadzi się już 3 tys. osób. Pociągi SKM dojeżdżają już tylko do dworca Gdynia Główna.
 • 05:45 – Gdańsk: zostaje nadany komunikat: „Zjednoczenie Stoczni Morskich działając na zasadzie art. 7 ust. 10 statutu zawiesza pracę w Stoczni Gdańskiej im. Lenina od dnia 16 XII 1970 r. aż do odwołania. O terminie i miejscu podjęcia pracy prac[ownicy] Stoczni zostaną powiadomieni w odrębnym trybie przez dyrekcję stoczni”. Komunikat dotyczy też Stoczni Północnej. Gdańska Stocznia Remontowa wpuszcza robotników do pracy.
 • 05:50 – Gdynia: mieszkańcy hotelu robotniczego Stoczni im. Komuny Paryskiej przy ul. Śląskiej udają się w kierunku Śródmieścia. Grupy zgromadzone w rejonie Dworca Głównego kierują się w stronę stoczni.
 • 06:00 – Szczecin: nadany zostaje szyfrogram do dyżurnego gabinetu ministra spraw wewnętrznych z terenu województwa szczecińskiego, dotyczący akcji „Jesień-70”, w którym ponownie informuje się o ogólnym spokoju.
 • 06:00 – Gdynia: przy stacji SKM Gdynia Stocznia tłum napiera na pojazdy wojskowe. Pada strzał armatni z czołgu. Oddziały milicji i wojska otwierają ogień. Według ustaleń prokuratury śmierć poniosło 10 osób.
 • 06:00 – Elbląg: kompanie MO z Piaseczna wycofują się do Gdańska.
 • 06:15 – Gdynia: tłum wypiera oddziały milicji z pomostu nad stacją SKM Gdynia Stocznia.
 • 06:20 – Gdynia: tłum 3 tys. osób atakuje siedzibę prokuratury przy pl. Konstytucji. Otoczone są czołgi przed Dworcem Głównym.
 • 06:35 – Gdynia: do akcji rozpraszania tłumów zostają włączone śmigłowce. Zrzucane są z nich petardy, świece dymne i gaz łzawiący, według zeznań świadków również oddawano z nich strzały do ludzi na dole.
 • 06:45 – Gdynia: zostaje wstrzymany ruch pociągów SKM w Gdyni. Pociągi z Wejherowa docierają tylko do stacji Gdynia Chylonia, pociągi z Gdańska – do stacji Sopot.
 • 06:50 – Gdynia: tłum zgromadzony na przystanku SKM Gdynia Stocznia zatrzymuje pociąg osobowy do Pucka. Uzbrojony mężczyzna oddaje strzały w kierunku wojska i milicji.
 • 06:55 – Gdynia: na pl. Konstytucji formuje się pochód, który udaje się pod KM MO. Drugi pochód udaje się pod Prezydium MRN.
 • 07:20 – Gdynia: z „Dalmoru” wyrusza pochód, który udaje się pod Dworzec Główny. Pochód udający się pod Prezydium MRN rozrasta się do tysiąca osób.
 • 07:30 – Gdynia: tłum na stacji SKM Gdynia Stocznia atakuje odziały wojska. Pomost nad stacją zostaje podpalony w trzech miejscach. Na ul. Czerwonych Kosynierów gromadzi się pochód 500 osób, który udaje się w kierunku Śródmieścia.
 • 07:45 – Gdynia: pierwszy pochód dociera pod Prezydium MRN, budynek zostaje obrzucony kamieniami.
 • 08:05 – Gdynia: pod Prezydium MRN gromadzi się 5 tys. osób. Oddziały milicji spychają demonstrantów w rejon stacji SKM Gdynia Wzgórze Nowotki. Pochód 2,5 tys. osób mija KM PZPR.
 • 08:30 – Gdynia: od strony ul. Świętojańskiej pod Prezydium MRN przybywa kolejne 2,5 tys. demonstrantów. Oddziały milicji zostają wyparte spod Prezydium MRN. Demonstranci chcą zająć stację benzynową przy ul. Świętojańskiej. Oddziały milicji i wojska otwierają ogień.
 • 08:40 – Gdańsk: do Stoczni Gdańskiej im. Lenina udaje się grupa operacyjna Służby Bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia materiałów palnych i wybuchowych.
 • 08:55 – Gdańsk: aktyw partyjny Stoczni Gdańskiej im. Lenina otrzymuje nowe wzory przepustek.
 • 09:00 – Szczecin: wiec na terenie Stoczni Remontowej „Gryfia”.
 • 09:00 – Gdynia: karetki odwożą ofiary zamieszek spod Prezydium MRN.
 • 09:25 – Gdynia: od strony ulic Marchlewskiego i Polskiej, w rejon stacji SKM Gdynia Stocznia, nadciąga 3 tys. osób. Tłum naciera na oddziały wojska i milicji, które używają broni. Według ustaleń prokuratury giną 3 osoby.
 • 09:30 – Gdynia: oddziały milicji i wojska rozpraszają tłum przed Prezydium MRN. Demonstranci wycofują się w rejon stacji SKM Gdynia Wzgórze Nowotki i kościoła franciszkanów.
 • 09:35 – Gdynia: na ul. Czerwonych Kosynierów formuje się kolejny pochód, który zmierza pod Prezydium MRN. Na drzwiach zostaje ułożone ciało Zbigniewa Godlewskiego. Został uwieczniony w napisanym wkrótce po wydarzeniach wierszu jako „Janek Wiśniewski”.
 • 10:00 – Szczecin: wiec na terenie Stoczni Szczecińskiej im Warskiego
 • 10:00 – Gdynia: na ul. 10 Lutego zbiera się pochód 70 uczniów z transparentem „Krew Dzieci”. Zostają rozproszeni przez oddział milicji przy skwerze Kościuszki.
 • 10:00 – Elbląg: w Zakładach Przemysłu Drzewnego im. Wielkiego Proletariatu odbywa się wiec załogi.
 • 10:30 – Gdynia: oddziały milicji opanowują sytuację w rejonie Dworca Głównego. Zostaje przywrócony ruch pociągów.
 • 10:35 – Gdynia: pod Prezydium MRN dociera pochód 300 osób z ciałem Zbigniewa Godlewskiego. Tłum naciera na Prezydium MRN. Demonstranci zatrzymują pociągi.
 • 10:40 - Gdynia: ruch pociągów zostaje ponownie wstrzymany.
 • 10:45 – Szczecin: przez radiotelefon podana zostaje wiadomość o wyjściu ze Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego ok. tysiąca osób, które ul. 1 Maja podążają w stronę centrum miasta, do ul. Malczewskiego.
 • 10:45 – Szczecin: kierownik sztabu płk Szymon Karpik wydaje ppłk. Lucjanowi Ligenzie polecenie o użyciu sił ZOMO i zatrzymaniu grupy osób, która wyruszyła ze Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego.
 • 11:00 – Gdynia: żołnierze Marynarki Wojennej zabierają ciało Zbigniewa Godlewskiego sprzed Prezydium MRN.
 • 11:00 – Elbląg: pracownicy Wydziału W-21 w „Zamechu” przerywają pracę.
 • 11:30 – Gdańsk: na Politechnice Gdańskiej grupa 200 studentów dyskutuje o wydarzeniach w Gdyni, po 10 minutach rozchodzą się.
 • 11:35 – Szczecin: duża grupa idzie w kierunku Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Ppłk Lucjan Ligenza ma rozbijać, rozpraszać oraz zatrzymywać wszystkich, którzy są w stoczniowych kaskach.
 • 11:40 – Szczecin: grupa ok. 200–300 osób naprzeciwko dyrekcji Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego wznosi okrzyki o nieustalonej z powodu szumu treści.
 • 11:40 – Szczecin: grupa ok. 50 osób z pierwszego rzutu powraca do Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego.
 • 11:45 – Szczecin: przed główną brama Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego zgrupowanych jest ok. tysiąca osób, które zajmują pozycje wyczekujące.
 • 11:50 – Szczecin: grupa około 500–600 osób w kaskach ze Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego idzie w kierunku Prezydium WRN, wznosząc przy tym okrzyki.
 • 11:55 – Szczecin: kierownik sztabu zaleca ppłk. Lucjanowi Ligenzie i kpt. Władysławowi Słowikowi uderzenie na tłum przed Wałami Chrobrego.
 • 11:55 – Szczecin: na ul. Vasco da Gamy (Nabrzeże Wieleckie) grupuje się tłum ok. tysiąca osób.
 • 12:00 – Gdańsk: zostają zawieszone zajęcia na wszystkich uczelniach. 70 proc. studentów opuszcza Trójmiasto.
 • 12:00 – Gdynia: ulicami Świętojańską i Władysława IV pod Prezydium MRN zmierzają kolejne pochody, łącznie 500 osób.
 • 12:05 – Szczecin: przed bramą Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego gromadzi się ok. 100 osób, a na zewnątrz bramy – ok. 2 tys. osób. Samochody przed stocznią i tramwaje są zatrzymywane, wykonywane są na nich białą kredą napisy o treści: „Strajk”, po czym zostają puszczone dalej. W rejonie Teatru Polskiego do tłumu przyłącza się kolejna partia osób. W chwilę później ten sam oficer melduje, że część osób wycofuje się w kierunku Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego.
 • 12:10 – Szczecin: rozbity zostaje tłum na Wałach Chrobrego. Pluton funkcjonariuszy MO zostaje wycofany z KW PZPR – otrzymuje rozkaz dołączenia do V kompanii kpt. Władysława Słowika w celu wspólnego działania i wsparcia w rejonie Teatru Polskiego. Grupa z tłumu wycofuje się w kierunku „Famabudu”.
 • 12:11 – Szczecin: decyzją kierownictwa sztabu ściągnięty zostaje pluton funkcjonariuszy MO w ilości 18 osób z KW PZPR do KW MO.
 • 12:15 – Szczecin: grupa z Wałów Chrobrego przemieszcza się pod Teatr Polski. Do grupy tej przyłączają się inni. Polecenie rozbicia tłumu otrzymuje ppłk Lucjan Ligenza.
 • 12:25 – Szczecin: załoga Stoczni Remontowej „Parnica” wychodzi na ulicę. Zarządzone zostaje zamkniecie dla ruchu drogowego ul. Gdańskiej. Odpowiednie polecenie od kierownictwa KW MO otrzymuje mjr Dionizy Klimas.
 • 12:26 – Szczecin: na ul. Dubois kompania ppłk. Lucjana Ligenzy potrzebuje wsparcia i melduje o wycofywaniu się wobec zagrożenia przez tłum z dwóch stron. Zgłoszone zostaje zapotrzebowanie na środki chemiczne dla kompanii. Tłum demoluje ul. Dubois.
 • 12:30 – Szczecin: tłum na ul. Dubois atakuje jednostki MO. Zarządzone zostaje silne uderzenie i większa koncentrację jednostek MO.
 • 12:40 – Szczecin: tłum ok. 2–3 tys. osób demoluje szkołę podstawową przy ul. Dubois.
 • 12:40 – Gdynia: oddziały wojska i milicji wypierają demonstrantów z rejonu Prezydium MRN. Na torach przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Nowotki zbiera się grupa tysiąca osób.
 • 12:45 –Szczecin: w związku z brakiem środków chemicznych jednostki MO z ul. Dubois stopniowo wycofują się.
 • 12:47 – Szczecin: do oddziałów zwartych na ul. Dubois podrzucone zostają środki chemiczne z magazynu KW MO.
 • 12:56 – Szczecin: pojawia się zalecenie włączenia transporterów z 5 pułku do działań na ul. Dubois. Zgłoszenie podpalenia milicyjnej Nysy – wysłana zostaje straż pożarna. W kierunku ul. Ludowej promami przeprawia się załoga Stoczni Rzecznej i Stoczni Remontowej „Gryfia”.
 • 12:58 – Szczecin: zarządza się zablokowanie ulic Starzyńskiego, Matejki i Malczewskiego przy parku Żeromskiego w kierunku ul. Dubois.
 • 13:00 – Szczecin: V kompania zgłasza wycofywanie się z rejonu ul. Dubois wobec przewagi tłumu i groźby otoczenia. Tłum atakuje. VI kompania dociera do V kompanii i wspólnie przystępują do działań. Pracownicy Wydziału „B” otrzymują rozkaz przetransportowania środków chemicznych na ul. Dubois. Przekazany zostaje rozkaz do zastępcy komendanta straży pożarnej, aby organizować i gasić pożary na ul. Dubois – ten melduje, że wysłał wozy oraz straż pożarną ze stoczni. Mjr Dionizy Klimas wydaje polecenie odcinania dojazdu w rejon ul. Dubois. V kompania działa na ul. Szarotki, pluton II i I kompania pod Teatrem Polskim, druga część kompanii – od ul. Dubois. Przy bramie Stoczni Remontowej „Gryfia” gromadzi się ok. 50 osób. Na al. Wyzwolenia przed sklepem mięsnym zebrał się tłum ok. 30 osób. Ze Stoczni Remontowej „Gryfia” wychodzą ludzie z pracy i idą piechotą w kierunku Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego (nie kursują tramwaje). Przy stoczni tej gromadzi się tłum ok. tysiąca osób. W tym samym kierunku idą uczniowie po lekcjach z miejscowego technikum. Wydane zostaje polecenie, aby ppłk Lucjan Ligenza nie atakował ludzi biernych powracających z pracy i ze szkoły.
 • 13:00 – Gdańsk: pracownicy wydziału P-4 Zakładów Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „Elmor” na wieść o wydarzeniach w Gdyni przerywają pracę. Po interwencji dyrekcji wracają do pracy.
 • 13:15 – Szczecin: uszkodzona zostaje wyrzutnia środków chemicznych. Komendant wojewódzki MO zawiadamia sztab o otrzymaniu 10 tys. sztuk środków chemicznych z Warszawy oraz pomocy KW MO w Koszalinie.
 • 13:15 – Gdynia: grupa 300 osób próbuje zdobyć samochody w garażach KM MO, inna grupa atakuje Komisariat II MO na Wzgórzu Nowotki.
 • 13:20 – Gdynia: przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Nowotki zatrzymuje się pociąg, który gwizdem zagłusza wezwania do rozejścia się.
 • 13:22 – Szczecin: na ul. Dubois tłum atakuje milicję. Ppłk Lucjan Ligenza zarządza pełną koncentrację sił do przeciwdziałania natarciu tłumu.
 • 13:25 – Szczecin: na ulicach Szarotki i Malczewskiego rany odnoszą milicjanci. Przy ul. Firlika rabowane są sklepy.
 • 13:25 – Gdynia: demonstranci na ul. Świętojańskiej zajmują dwie ciężarówki, które puszczają w kierunku kordonu wokół Prezydium MRN. Milicjanci przepuszczają ciężarówki bez szkody.
 • 13:30 – Szczecin: podpalony zostaje kolejny samochód milicyjny. Na ul. Parkowej podpalona zostaje placówka ORMO. Na ul. Swarożyca leży ciężko ranny milicjant, do którego skierowana zostaje karetka pogotowia.
 • ok. 13:30 – Warszawa: do Władysława Gomułki dzwoni sekretarz generalny KPZS. Świadkami rozmowy (wysłuchanej przez słuchawki lub głośniki) są Michaił Susłow, Jurij Andropow, Nikołaj Podgórny oraz Konstantin Czernienko, Konstantin Katuszew i Konstantin Rusakow. Leonid Breżniew wyraża „zaniepokojenie”, oferuje pomoc – wsparcie kredytowe. Gomułka twierdzi, że zajścia są zorganizowane i mają charakter kontrrewolucyjny, „jeśli zajdzie potrzeba, zwrócimy się oczywiście o pomoc do władz radzieckich”.
 • 13:45 – Szczecin: do akcji skierowane zostają transportery SKOT.
 • 13:45 – Elbląg: pracownicy Zakładów Przemysłu Drzewnego im. Wielkiego Proletariatu wyruszają na miasto, tworzy się pochód 500 osób.
 • 13:50 – Szczecin: ze Stoczni Remontowej „Gryfia” wychodzi stuosobowa grupa z transparentem, kieruje się w stronę centrum miasta. Kierownictwo sztabu zaleca komendantowi miasta użycie sił i zablokowanie mostu na ul. Druckiego-Lubeckiego.
 • 13:50 – Gdynia: Służba Bezpieczeństwa poleca zabezpieczyć konsulaty, zwłaszcza radziecki, w sposób nie wzbudzający podejrzeń.
 • 13:59 – Szczecin: ul. Matejki idzie tłum ok. 250 osób, który kieruje się w stronę pl. Hołdu Pruskiego.
 • 14:00 – Gdynia: na ul. Świętojańskiej zbiera się kolejny pochód, zostaje jednak rozproszony przez oddziały milicji przy ul. Traugutta.
 • 14:05 – Szczecin: od Stoczni Remontowej „Gryfia” wychodzi grupa ok. 700 osób z transparentami.
 • 14:10 – Szczecin: pod KW PZPR gromadzi się ok. 15 tys. osób.
 • 14:15 – Szczecin: w gmachu KW PZPR kamieniami wybijane są szyby, w jego stronę rzucane są także butelki z benzyną.
 • 14:17 – Szczecin: KW PZPR, areszt śledczy, telewizja i konsulaty zabezpieczone są przez wojsko. Przed KW PZPR stoi 12 transporterów opancerzonych. Na ul. Matejki i al. Wyzwolenia zebrał się tłum, który kieruje się w kierunku ul. Dubois.
 • 14:20 – Szczecin: kierownictwo sztabu zarządza skierowanie sił ZOMO w rejon ul. Starzyńskiego wraz z transporterami do KW MO. Tłum rusza ul. Malczewskiego w kierunku PZU. Akcję rozpoczyna ppłk Lucjan Ligenza przy pomocy transporterów Wojska Polskiego. Tłum przerywa blokadę i rusza do KW PZPR.
 • 14:25 – Szczecin: przy ul. Parkowej płonie samochód. Wysłana zostaje straż pożarna. Decyzją kierownictwa sztabu co najmniej dwie kompanie MO zostają skierowane do KW PZPR.
 • 14:30 – Szczecin: KW PZPR ponownie zostaje zaatakowany butelkami z benzyną. Tłum opanowuje pl. Hołdu Pruskiego.
 • 14:35 – Szczecin: KW PZPR płonie. Na ul. Staromłyńskiej stoi samochód i rozdaje benzynę.
 • 14:40 – Szczecin: ze Stoczni Rzecznej idzie grupa ok. 200–300 osób z transparentem i kobietami na czele.
 • 14:45 – Szczecin: z KW PZPR wyrzucane są meble i inne przedmioty. Pod KW PZPR wprowadzone zostają siły WOW w pełnej gotowości bojowej.
 • 14:45 – Elbląg: 2,5 tys. osób szturmuje KMiP PZPR.
 • 14:50 – Szczecin: od parku Żeromskiego w kierunku pl. Hołdu Pruskiego zbliża się grupa ok. 700 osób. Na ul. Wielkiej (ul. Wyszyńskiego) duża ilość ludzi idzie w kierunku Bramy Portowej.
 • 14:55 – Szczecin: z portu idzie grupa ok. 600 osób w kierunku mostu Długiego i ul. Wielkiej (ul. Wyszyńskiego).
 • 15:00 – Szczecin: III kompania ZOMO zostaje skierowana pod KW PZPR. Ma wezwać tłum do rozejścia się, zaś samochody zgrupowane w rejonie pl. Żołnierza Polskiego rozproszyć. Samochody KW MO – ZOMO mają zostać skierowane na dziedziniec KW MO.
 • 15:00 – Gdynia: oddziały milicji wypierają demonstrantów z rejonu stacji SKM Gdynia Wzgórze Nowotki w kierunku ul. Kieleckiej i hotelu „Bałtyk”. Zostaje przywrócony ruch pociągów.
 • 15:10 – Szczecin: pracownicy KW PZPR wyskakują z parterów, wciąż wyrzucane są meble z pięter. Ppłk Lucjan Ligenza ma natychmiast uderzyć na tłum w kierunku KW PZPR w celu wyparcia tłumu. Tłum wdziera się do KW PZPR. Przed uderzeniem ppłk Lucjan Ligenza melduje gotowość. Rozkaz zostaje odwołany, a siły mają być skoncentrowane na ul. Starzyńskiego.
 • 15:10 – Elbląg: demonstranci pod KMiP PZPR zostają odparci przez oddziały milicji. Część demonstrantów rusza do Śródmieścia demolując sklepy.
 • 15:11 – Szczecin: KW MO zostaje podpalona oraz zaatakowana kamieniami i butelkami z benzyną.
 • 15:15 – Elbląg: grupa demonstrantów próbuje budować barykadę ze śmietników na ul. Mickiewicza. Próba zostaje udaremniona przez oddziały milicji.
 • 15:20 – Elbląg: na pl. Słowiańskim zbiera się grupa 400 osób, zachowuje się biernie.
 • 15:25 – Szczecin: KW PZPR oraz położona w sąsiedztwie księgarnia płoną.
 • 15:40 – Elbląg: duża grupa ludzi zbiera się w rejonie ulic 1 Maja, Armii Czerwonej i Trybunalskiej.
 • 15:50 – Elbląg: na pl. Jedności Narodu gromadzi się ponad 2 tys. osób. Tłum zostaje rozpędzony przez oddziały MO.
 • 15:55 – Szczecin: tłum nie dopuszcza straży pożarnej do gaszenia KW PZPR.
 • 16:00 – Elbląg: oddziały milicji rozpraszają grupę 100 osób na pl. Czerwonym.
 • ok. 16:15–17:00 – Szczecin: strzały pod KW MO, siedzibą Prokuratury Wojewódzkiej oraz Wojewódzkiego Aresztu Śledczego.
 • 16:20 – Elbląg: niewielka grupa atakuje Areszt Śledczy, ale zostaje odparta przez oddział milicji.
 • 16:40 – Gdynia: zostaje podjęta decyzja o zamknięciu komunikacji miejskiej.
 • 16:50 – Elbląg: podpalenie jednego z domów towarowych. Zostaje podjęta decyzja o wprowadzeniu sił wojskowych.
 • 17:00 – Gdańsk: na ul. Chlebnickiej, naprzeciw kasyna MO, zostają wrzucone płonące szmaty na autobus. Pożar zostaje ugaszony, a jeden ze sprawców ujęty.
 • 17:00 – Gdynia: na terenie miasta zostaje wprowadzona godzina milicyjna.
 • 17:00 – Elbląg: kompania milicji i wojska zostaje otoczona przez tłum przy Prezydium MRN. Pododdział czołgów rozprasza tłum.
 • 17:40 – Gdynia: Komisariat V MO na Obłużu zostaje obrzucony butelkami z benzyną. Pożar zostaje ugaszony przez Straż Pożarną.
 • 17:45 – Elbląg: trwają walki z grupami ulicznymi. Podpalony zostaje budynek sądu. Oddziały milicji i wojska zabezpieczają więzienie.
 • 18:00 – Elbląg: do akcji pacyfikacyjnej zostaje włączonych 100 elewów Szkoły Podoficerskiej Wojska Polskiego. Oddziały milicji i wojska rozpraszają grupę 500 osób na pl. Czerwonym.
 • ok. 18:00 – Warszawa: Władysław Gomułka przestrzega współtowarzyszy, że jeśli „wejdą wojska radzieckie”, wówczas rząd i PZPR „nie będą miały żadnego autorytetu”, „wówczas nic nie będziemy warci”. Wśród najwyższych funkcjonariuszy KC panuje nastrój rezygnacji, niepewności, a nawet strachu. Niektórzy obawiają się, że wkrótce zamieszki ogarną także Wrocław i Kraków.
 • 18:30 – Elbląg: grupy demonstrantów od 50 do 100 osób atakują oddziały milicji, palą pawilony i rabują sklepy przy ulicach Parkowej i 1 Maja.
 • 18:40 – Szczecin: sytuacja przed KW MO zostaje opanowana przy pomocy wojska.
 • 18:40 – Elbląg: komendant MO otrzymuje zgodę na uzbrojenie funkcjonariuszy biorących udział w akcjach pacyfikacyjnych.
 • 18:55 – Elbląg: dowództwo sztabu Wojska Polskiego rozkazuje wprowadzić wojsko do akcji i użyć broni pancernej. Żołnierzom zostaje wydana ostra amunicja i polecenie użycia broni w uzasadnionych przypadkach.
 • 19:00 – Szczecin: rabowane są sklepy przy pl. Lotników, ul. Krzywoustego i al. Wyzwolenia.
 • 19:03 – Szczecin: pali się w piwnicy KW MO, zorganizowano akcję gaszenia.
 • 19:07 – Szczecin: płonie fragment budynku Prezydium MRN przy pl. Dzierżyńskiego (pl. Armii Krajowej) i stołówka przy ul. Małopolskiej.
 • 20:00 – Elbląg: jednostki 16 Dywizji Pancernej obejmują ochronę kluczowych obiektów na terenie miasta.
 • 20:45 – Elbląg: sytuacja w mieście opanowana przez oddziały milicji i wojska.
 • 21:00 – Elbląg: radiowóz na ul. 1 Maja zostaje obrzucony kamieniami. W pościgu dochodzi do szamotaniny z funkcjonariuszem MO por. Kopanią, który postrzelił jednego z demonstrantów w nogi. Rannego zabiera pogotowie.
 • 21:00 – Warszawa: zostaje wydane polecenie, by napisać list do terenowych komórek PZPR, w którym członkowie partii zostaną poinformowani o sytuacji politycznej w kraju.
 • 21:10 – Szczecin: ppłk Bernard Wojciechowski melduje, że do godz. 21:10 aresztowano 110 osób. W KM MO znajduje się 63 mężczyzn i 12 kobiet.
 • 22:20–23:20 – Szczecin: płk Julian Urantówka wydaje dyspozycję, aby przesłuchać rannych w szpitalach. Miasto podzielone zostaje na rejony – sektory, które bronione będą przez pułki Wojska Polskiego (np. Stocznię Szczecińską im. Warskiego zabezpieczają dwa pułki).
 • 23:35 – Szczecin: pojawia się informacja od żołnierzy, że przy Zamku Książąt Pomorskich w dole leży zabita dziewczyna – powiadomiony zostaje punkt medyczny przy KW MO.
 • Wieczór – Gdańsk: grupa studentów Politechniki Gdańskiej z Domu Studenckiego nr 16 zawiesza czarną flagę na Domu Studenckim nr 10. Po interwencji władz uczelni flaga zostaje zdjęta.

Opcje strony