Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

22 XII 1970 r. (wtorek)

 • 00:30 – Szczecin: dyżurny portu informuje, że strajk został odwołany. Hasła mają zostać zdjęte, a teren uporządkowany. KZ PZPR wydaje ostatnie zalecenia.
 • 07:20 – Szczecin: dowódca ZOMO otrzymuje polecenie zabezpieczenia I kompanią dyrekcji Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego przed wtargnięciem ludności.
 • 07:29 – Szczecin: patrole zatrzymują trzy osoby – członków komitetu. Zostaje wydane polecenie skierowania ich do KM MO i zameldowania do sztabu kim oni są. Ruch białej floty ma być wstrzymany.
 • 07:51 – Szczecin: Bronisław Jarzykowski oraz Franciszek Berling, członkowie komitetu strajkowego Zakładów Graficznych, zostają skierowani do KM MO po przepustki do Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Zostaje wdane polecenie cofnięcia samochodu, który miał dowieźć chleb do zakładu.
 • 08:00 – Szczecin: dowódca blokady w rejonie ul. 1 Maja zgłasza, że zebrała się grupa ok. 20 młodych ludzi. Dowódca ZOMO otrzymuje zadanie jej rozproszenia.
 • 08:10 – Szczecin: spod Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego i „Famabudu” wycofanych zostaje ok. 700 osób.
 • 08:37 – Szczecin: funkcjonariusze z grupy interwencyjnej rozmawiają z pikietami wystawionymi w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego.
 • 09:40 – Szczecin: w bazie transportu przy przejeździe kolejowym wisi hasło „żądamy obniżki cen artykułów żywnościowych”.
 • 09:45 – Szczecin: helikoptery zrzucają ulotki na miasto wzywające do przerwania strajku.
 • 09:50 – Szczecin: z głównej bramy Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego wychodzą pracownicy, zakład szybko pustoszeje. Pikiety nie przeszkadzają wychodzącym ludziom.
 • 10:00 – Szczecin: pracownicy masowo opuszczają teren Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Straż przemysłowa obejmuje kontrolę. Strajk kończy się.
 • 12:15 – Szczecin: w papierni „Skolwin”, hucie „Szczecin” i Zakładach Rybnych straż przemysłowa obejmuje swoje stanowiska. Na budynku przy ul. Światowida widnieje napis: „MO – SS”, który nakazano usunąć.
 • 17:20 – Szczecin: ppłk Jerzy Kaszarek informuje, że zakończyły się rozmowy między przedstawicielami komitetu strajkowego, a kierownikami zakładów i przedstawicielami KW PZPR. Załogi powiadamiane są o wynikach rozmów.

Opcje strony