Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1970

Lista ofiar Grudnia '70

18 stycznia 1971 r. władze zezwoliły gazetom na opublikowanie listy ofiar grudnia 1970 r. W dziennikach znalazły się podstawowe informacje na temat zabitych. Na zdjęciach komunikat w "Kurierze Szczecińskim" oraz „Głosie Wybrzeża” z 18 I 1971 r.


Na oficjalnej liście ofiar brak funkcjonariusza milicji, który zmarł z powodu zatrucia gazem bojowym. Informację tę podano na VIII Plenum KC PZPR w lutym 1971 r.

Opcje strony