Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Notatka urzędowa sporządzona przez funkcjonariusza MO

Notatka urzędowa sporządzona przez funkcjonariusza MO

Opcje strony