Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Obwieszczenie o st. woj. z napisem wykonanym przez uczniów

Obwieszczenie z napisami wykonanymi przez uczniów Technikum Leśnego w Białowieży

Opcje strony