Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Zakład Karny Włodawa do Prokuratora Wojewódzkiego w Chełmie 27.02.1982 r. informuje o rewizji i odnalezieniu nielegalnych przedmiotów u internowanych (k. 7-11)

Opcje strony