Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Plan zatrzymania i doprowadzenia do ośrodków odosobnienie osób przeznaczonych do internowania z terenu woj. siedleckiego (k. 8-22)

Opcje strony