Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Pismo z dnia 4.01.1982 r. do Naczelnika Wydziału Paszportów o anulowanie wyjazdów zagranicznych do krajów demokracji ludowej i internowaniu (k. 269)

Opcje strony