Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Materiały w postaci ulotek

zakwestionowanych przez SB na terenie Zakładu Systemów Automatyki „MERA” w Poznaniu w styczniu 1982 r.

Opcje strony