Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Skrócony przebieg wydarzeń w kopalni „Wujek” najprawdopodobniej ze stycznia 1982 r.

IPN Po 1046/514

Opcje strony