Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Oświadczenie osób bezprawnie pozbawionych wolności

IPN Po 1046/519 Oświadczenie osób bezprawnie pozbawionych wolności, więzionych oraz przetrzymywanych w ośrodku internowanych (więzieniu) w Białołęce z dnia 1 stycznia 1982 r.

Opcje strony