Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Kserokopia wykazu osób internowanych

IPN Po 06/224, t.1, s. 2–14 Kserokopia wykazu osób internowanych decyzją komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu, zamieszkałych na terenie województwa poznańskiego i miasta Poznania z dnia 26 stycznia 1982 r.

Opcje strony