Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Pisemne instrukcje dyrektora Biura Śledczego MSW

IPN Po 553/2, s. 15–19 Pisemne instrukcje dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Tadeusza Kwiatkowskiego z dnia 8 lutego 1981 r. adresowane do komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu w sprawie zasad postępowania wobec osób przewidzianych do internowania w momencie wprowadzenia stanu wojennego

Opcje strony