Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Apel Janusza Pałubickiego

przedstawiciela Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w drugą rocznicę zarejestrowania „Solidarności” – wytyczne w sprawie planowanego strajku powszechnego w dniu 10 listopada 1982 r. oraz cele i wartości NSZZ „Solidarność”.

Opcje strony