Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Plan organizacji i zabezpieczenia konwoju osób internowanych

IPN Ra 02/10

W aktach znajduje się zarządzenie KW MO w Radomiu wszczynające przygotowania do wprowadzeniu stanu wojennego wraz z planem dot. konwojowania internowanych z dopiskami korygującymi liczbę osób przewidzianych do zatrzymania (por. IPN Ra 02/19, s. 2-4), jak również mapa przedstawiająca trasę przewozu osób internowanych z terenu woj. radomskiego.

  • - Zarządzenie nr 02/81 komendanta wojewódzkiego MO w Radomiu z dnia 03-02-1981 r., k. 3;
  • - Aneks z dnia 11-09-1981 r. do Zarządzenia nr 02/81 komendanta wojewódzkiego MO w Radomiu z dnia 03-02-1981 r., k. 4;
  • - Plan organizacji i zabezpieczenia konwoju osób internowanych z dnia 05-02-1981 r., k. 5-7;
  • - Mapa: Plan zabezpieczenia tras konwoju osób internowanych (brak daty), k. 15/1.

Opcje strony