Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Materiały dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, opracowane do dnia 13-12-1981 r.

IPN Ra 02/18

W aktach znajdują się dokumenty wytworzone jesienią 1980 r. w KW MO w Radomiu, które stały się podstawą do opracowania (liczne poprawki) planów działań struktur KW MO w Radomiu w trakcie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego.

  • - Plan działania Wydziału Śledczego KW MO w Radomiu na wypadek poważnego zagrożenia lub naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, Radom, 18-11-1980 r., k. 9-13;
  • - Plan powołania grupy operacyjno-śledczej na wypadek poważnego zagrożenia i bezpieczeństwa państwa lub porządku w kraju, k. 14-16;

Opcje strony