Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Materiały dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Decyzje i szyfrogramy

IPN Ra 02/28

W aktach znajduje się korespondencja dot. dokumentów kryptonim „Synchronizacja”.

  • - Pismo dot. zwrotu tabeli sygnałów kryptonim „Synchronizacja” wraz z instrukcją ich użycia, Warszawa, 26-02-1982 r., k. 27;
  • - Pismo przesyłające tabelę sygnałów kryptonim „Synchronizacja” wraz z instrukcją ich użycia, Warszawa, 03-11-1981 r., k. 28;
  • - Koperta zawierająca tabelę sygnałów kryptonim „Synchronizacja”, k. 29.

Opcje strony