Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

20 kopert i kartek z nadrukami wykonanymi przez więźniów obozów dla internowanych w Nowym Łupkowie, Załężu i Kielcach

IPN-Rz-283/2 (Zbiór Tadeusza Kensego)

20 kopert i kartek z nadrukami wykonanymi przez więźniów obozów dla internowanych w Nowym Łupkowie, Załężu i Kielcach. Autorem większości stempli do ręcznego odbijania walorów jest Grzegorz Połeć z Rybnika.

Koperty formatu 114 mm × 162 mm, kartki z nadrukami formatu 103 x 145 mm.

Opcje strony