Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Antykomunistyczne ulotki i gazetki należące do Janusza Szkutnika

IPN-Rz-052/914 Antykomunistyczne ulotki i gazetki należące do Janusza Szkutnika, zatrzymane 27-08-1985 r. przez funkcjonariuszy WUSW w Rzeszowie podczas przeszukania mieszkania Jadwigi Szkutnik, matki Janusza.

Opcje strony