Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Zarys rozwoju sytuacji w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego 9.02.1981

Opcje strony