Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Ośrodek Odosobnienia w Lublińcu


Ośrodek odosobnienia w Lublińcu został założony na podstawie Dekretu o stanie wojennym (art. 41 ust. 1) Zarządzeniem nr 50/81/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1981 roku, jako miejsce przetrzymywania członków opozycji antykomunistycznej. Ośrodek został utworzony w miejscowym Zakładzie Karnym dla kobiet. Internowane z ówczesnych województw częstochowskiego i katowickiego były umieszczane w Zakładzie Karnym w Lublińcu, skąd były przenoszone do ośrodka odosobnienia w Darłówku. ZK w Lublińcu pełnił również rolę aresztu śledczego, w którym umieszczano kobiety aresztowane pod zarzutami łamania przepisów dekretu o stanie wojennym.

Opracowanie: Archiwum IPN

Literatura/Źródła:

AIPN Sz 264/33, AIPN Sz 264/80, AIPN Sz 264/121, AIPN Sz 264/211.

Michał Janusz, „Krótka historia więziennictwa w Lublińcu”, Ziemia Lubliniecka. Kagazyn Społeczno-Kulturalny, 2/2010 (77), s. 6–7,

„Ostatnie pożegnanie Agaty Grzybowskiej”, Stowarzyszenie WIR Częstochowa, 25 czerwca 2019, http://www.wir.solidarnoscczestochowa.pl/aktualnosci/ostatnie-pozegnanie-agaty-grzybowskiej/ [dostęp: 3-12-2021]

„Zmarła Teresa Brodzka, zasłużona działaczka Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, Tygodnik Solidarność 19 sierpnia 2019 r., https://www.tysol.pl/a35972- [dostęp: 3-12-2021]

Przemysław Miśkiewicz, Jasińska-Brodzka Teresa, Encyklopedia Solidarności, https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16400,Jasinska-Brodzka-Teresa.html [dostęp: 3-12-2021].

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2001, dok. nr 7, s. 65-66.

Piotr Ciwiński, Zakład Karny w Lublińcu. Opis jednostki na stronie Służby Więziennej, https://www.sw.gov.pl/strona/opis-zaklad-karny-lubliniec [dostęp: 3-12-2021]

„Stan wojenny – pancry idą na Wujek”, Platforma Cyfrowa Edukacja Regionalna Województwo Śląskie Przyroda, Społeczeństwo, Kultura „Eduś”, http://edus.ibrbs.pl/stan-wojenny-pancry-ida-na-wujek/#wojew%C3%B3dztwo-cz%C4%99stochowskie [dostęp: 3-12-2021]

Opcje strony