Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Materiały do akt w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Tadeusz Pławiński

imię ojca: Henryk, ur. 12-12-1951 r., tj. oskarżonemu o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Materiały do akt w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Tadeusz Pławiński, imię ojca: Henryk, ur. 12-12-1951 r., tj. oskarżonemu o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w dniu 14-12-1981 r., posiadanie i wyrabianie bez zezwolenia radiowych aparatów nadawczych oraz używanie sfałszowanych dokumentów, tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, art. 287 kk i art. 265 § 1 kk w zbiegu z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14-04-1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych: nagrania wykonane podczas strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w dniu 15-12-1981 r.

1. Apel komitetu strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni do żołnierzy, aby nie wkraczali do stoczni i nie walczyli z robotnikami (wygłoszony przez Tadeusz Pławiński); 2. Komunikat władz wzywający do zaprzestania strajku, opuszczenia stoczni, apelujący o spokój i rozwagę (w ostatnim fragmencie w tle słychać odśpiewany chóralnie hymn narodowy); 3. Wezwanie wygłoszone przez Tadeusz Pławiński do załogi stoczni do zebrania się przy głównej bramie, apel o nieopuszczanie stoczni, instrukcja jak postępować w przypadku użycia gazu łzawiącego (w końcowym fragmencie zagłuszany przez apel władz stoczni o zaprzestanie strajku, oraz o spokój i rozwagę); 4. Apel o nieopuszczanie stoczni przez załogę, o solidarność z aresztowanymi, apel o treści religijnej do żołnierzy, aby nie walczyli ze stoczniowcami (w końcowym fragmencie zagłuszany przez apel władz stoczni o spokój i rozwagę)

Materiały do akt w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Tadeusz Pławiński (audio)

Audiodeskrypcja

Materiały do akt w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Tadeusz Pławiński (audio)

Opcje strony