Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Rejestracja nasłuchu radiowego rozmów i wydawanych poleceń

między Sztabem KWMO Kraków a funkcjonariuszami MO i SB biorącymi udział w operacji krypt. "Wil"

Rejestracja nasłuchu radiowego rozmów i wydawanych poleceń między Sztabem KWMO Kraków a funkcjonariuszami MO i SB biorącymi udział w operacji krypt. "Wil", tj. odblokowaniu Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina w Krakowie w dniu 16 grudnia 1981 r. oraz zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na terenie Krakowa po wprowadzeniu stanu wojennego.

Rejestracja nasłuchu radiowego rozmów i wydawanych poleceń (część 1)

Audiodeskrypcja

Rejestracja nasłuchu radiowego rozmów i wydawanych poleceń (część 1)

Rejestracja nasłuchu radiowego rozmów i wydawanych poleceń (część 2)

Audiodeskrypcja

Rejestracja nasłuchu radiowego rozmów i wydawanych poleceń (część 2)

Opcje strony