Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Dokumentacja dźwiękowa zawierająca rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku

z patrolami na terenie miasta

Dokumentacja dźwiękowa zawierająca rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku z patrolami na terenie miasta monitorującymi sytuację na ulicach, dyspozycje dla jednostek MO, prawdopodobnie z 1981 r.

Rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku z patrolami na terenie miasta monitorującymi sytuację na ulicach, dyspozycje dla jednostek MO (m.in. grupa ok. 80 osób przy byłej siedzibie NSZZ „Solidarność” we Wrzeszczu, kolportaż ulotek, sytuacja przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, transport zatrzymanych prawdopodobnie w okolicy Jegłownika), prawdopodobnie 14-12-1981 r. lub 15-12-1981 r.

Dokumentacja dźwiękowa

Audiodeskrypcja

Dokumentacja dźwiękowa

Opcje strony