Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Dokumentacja dźwiękowa zawierająca rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku

dyspozycje dla jednostek MO, w 1981 r.

Nagranie A - 1. Rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku, dyspozycje dla jednostek MO.

Nagranie B - 1. Rozmowy stanowiska kierowania MO w Gdańsku, dyspozycje dla jednostek MO w rejonie bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, informacje o 500-1000 ludzi przed bramą, zabezpieczanie terenu, blokada ulic, wezwania do rozejścia się, komunikaty o zawieszeniu pracy w stoczni, informacje o działaniach pracowników stoczni, przygotowywanie się do wtargnięcia na teren stoczni, 15-12-1981 r.

Dokumentacja dźwiękowa (część 1)

Audiodeskrypcja

Dokumentacja dźwiękowa (część 1)

Dokumentacja dźwiękowa (część 2)

Audiodeskrypcja

Dokumentacja dźwiękowa (część 2)

Opcje strony