Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Kalendarium

16 stycznia - 1980

► W Gdańsku w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął 20-letni Tadeusz Szczepański, działacz niezależnych Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa Elektromontaż w Gdańsku. Następnego dnia jego nagie zwłoki wydobyto z Motławy. Pogrzeb odbył się 25 marca na cmentarzu Emaus w gdańskiej dzielnicy Siedlce. W ceremonii uczestniczy ok. 2000 osób, przemawia Bogdan Borusewicz. Służba Bezpieczeństwa uniemożliwiła udział w pogrzebie kolegom z Elektromontażu oraz działaczom z WZZ Wybrzeża: Lechowi Wałęsie i Sylwestrowi Niezgodzie, Tadeuszowi Szczudłowskiemu z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Maryli Płońskiej z WZZ Wybrzeża, której odebrano wieniec z szarfą z napisem: „Tragicznie zmarłemu koledze WZZ, KOR”. Dzień później nieznani sprawcy pobili uczestniczącego w pogrzebie Piotra Karczewskiego. Śledztwem w sprawie śmierci T. Szczepańskiego de facto kierowała SB, broniąc wersji o tragicznym wypadku.

1 stycznia - 1980

► I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek wygłosił tradycyjne przemówienie noworoczne. Jako przyczyny dramatycznie pogłębiających się trudności gospodarczych kraju wymienił: suszę letnią i ostrą zimę. ► W jednostkach gospodarki uspołecznionej wprowadza się limity zużycia paliw i energii.

Plakaty "Solidarności" z kolekcji Jerzego Brukwickiego

Ludzie kultury towarzyszyli już strajkującym robotnikom w Stoczni Gdańskiej. Po podpisaniu porozumień społecznych nurt odnowy dotarł także do środowisk naukowych, artystycznych i związków twórczych.

Propaganda

Zarówno robotnicy strajkujący w lipcu i sierpniu 1980 r., jak i później NSZZ „Solidarność” stali się obiektem zmasowanego ataku komunistycznej propagandy.

Opcje strony