Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

„Informacje sytuacyjne”

Poniżej prezentujemy „Informacje sytuacyjne” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 1– 29 za okres od 18 sierpnia do 2 września 1980 r. Dokumenty przedstawiają sytuację wewnętrzną w kraju w ww. okresie z naciskiem na strajki i działania opozycji. Do niektórych „Informacji” dodano załączniki – „Biuletyny Wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, informacje MSW dla członków Biura Politycznego, sekretarzy KC PZPR i członków Prezydium Rządu, „Meldunki Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych” a także dokumenty (apel KSS – KOR z 25 sierpnia 1980 r., komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski). „Informacje” były przeznaczone dla członków Biura Politycznego, sekretarzy KC PZPR, a także dla kierowników niektórych wydziałów KC (Wydział Administracyjny, Wydział Prasy, Radia i Telewizji), prokuratora generalnego PRL, szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej. „Informacje” za okres od 18 sierpnia do 1 września (bez załączników) opublikował w 2003 r. Grzegorz Majchrzak w nr 145 „Zeszytów Historycznych”.

Pliki do pobrania

Opcje strony