Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Dokumenty SB

Fotografie dokumentów SB do władz adm – polit. Województwa Zielonogórskiego dotyczących sytuacji społeczno – politycznej w okresie letnim 1980 roku.

Opcje strony