Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Dolny Śląsk

Zdjęcia z wystawy „Nie ma wolności bez Solidarności” – prawa autorskie – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Podpisy do zdjęć pochodzą z katalogu wystawy „Nie ma wolności bez Solidarności” wydanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Wrocław 2005). Autorem podpisów wykorzystanych w katalogu jest Sebastian Ligarski.

Opcje strony