Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Zdjęcie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” (lipiec 1981 r.)

Na środku siedzi Przewodniczacy ZR Zdzisław Rozwalak, u dołu po lewej (z torbą) Janusz Pałubicki, Grzegorz Michalski (który nadesłał zdjęcie) stoi na środku u góry w ciemnej marynarce. Ponato na fotografi znajdują się m.in. Franciszek Kuźma, Leonard Szymański, Bogdan Narożny, Irena Kolińska, Lech Dymarski, Wacław Adamczak oraz Andrzej Judek.

Opcje strony