Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Propaganda

Zarówno robotnicy strajkujący w lipcu i sierpniu 1980 r., jak i później NSZZ „Solidarność” stali się obiektem zmasowanego ataku komunistycznej propagandy.

Nie przebierając w środkach oskarżała ona związek o pogłębienie kryzysu gospodarczego, awanturnictwo i rzekome prowokowanie konfliktów. Jednym z ulubionych wątków komunistycznych propagandystów była teoria „zdrowego robotniczego nurtu” w „Solidarności” i towarzyszącej mu „brudnej piany” w postaci „elementów antysocjalistycznych”. Do tych ostatnich zaliczano w szczególności osoby związane z KSS „KOR”.

Opcje strony